veliteľstvo pozemných síl os sr Reakcia na článok: Na stretnutí podnikateľov najmä o bývalej ZŤS-ke

hliníkareň žiar nad hronom Autor: Marta Kanalová <redakcia(at)gemerland.sk>, Téma: Spravodajstvo, Zdroj: P. Sklenář, Vydané dňa: 30. 03. 2009

draženci 40a Na stretnutí podnikateľov s vedením mesta 25. marca bola široko diskutovaná otázka, ktorá za posledné týždne zaujíma mnohých obyvateľov Rimavskej Soboty a to oživenie areálu bývalej ZŤS. Napriek názoru väčšiny diskutujúcich, že obnovenie podmienok pre podnikanie v tomto areáli je pre mesto aj podnikateľov dobrá vec, zazneli i niektoré negatívne názory predovšetkým zo strany prednostu mestského úradu Ladislava Kovácsa a bývalého primátora Pavla Brndiara. Ich tvrdenia smerovali najmä k údajne nedostatočným prostriedkom na rekonštrukciu areálu a privysokej kúpnej cene za areál. V tejto súvislosti sme sa opýtali zástupcu vlastníka areálu Petra Sklenářa na jeho názor na tieto tvrdenia.

„Obidve tvrdenia týchto pánov sú nepravdivé a podľa nášho názoru účelovo zavádzajúce. Čo sa týka prostriedkov na rekonštrukciu, je vec úplne jednoznačná. Grantová schéma umožňuje vynaložiť prostriedky výhradne na účel sfunkčnenia areálu, na jeho vybavenie podľa maximálnych predstáv. Samozrejme, že sa na každú stavbu vždy dá minúť viac peňazí ako je nevyhnutné, ale to je predsa ekonomické a mesto by riskovalo, že by mu tieto „práce naviac“ hodnotiteľ projektu vyškrtol a následne by ich muselo hradiť mesto z vlastných zdrojov. Navyše, funkčnosť areálu je podmienkou úspešného vyhodnotenia projektu zo strany agentúry SARIO,“ vyjadril sa P. Sklenář. Ďalej uviedol, že projekt na rekonštrukciu vypracovala renomovaná projekčná kancelária, ktorá realizovala projekty pre mnohých významných zahraničných investorov, takže o zanedbaní prípravy z akéhokoľvek pohľadu nemôže byť ani reči.

zts
„Areál je na svoj vek v relatívne veľmi dobrom stave, čo nám potvrdili aj viacerí záujemcovia, ktorí tam urobili obhliadky, ako aj predstavitelia zväzu strojárskeho priemyslu. Je pre nás zarážajúce ako spomenutí zástupcovia mesta dokážu farizejsky šermovať veľkými číslami a tváriť sa pritom odborne, hoci podľa našich vedomostí v areáli ani jeden z nich už veľa rokov nebol. Preto by sme uvítali, keby títo páni podložili svoje výroky aspoň nejakými odbornými výpočtami a nie pohľadmi cez plot areálu. Za seba hovorí aj rozpätie čísel, s ktorými operoval pán prednosta–v jednej časti uviedol, že na kompletnú rekonštrukciu budovy by bolo potrebných 270 mil. Sk a vzápätí povedal, že za 100 mil. Sk sa dá zrekonštruovať iba výrobná hala. Zaujímavé je len, že ten druhý výrok je pravdivý – nielen že sa za túto sumu hala dá sfunkčniť ale presne oprava výrobnej haly je aj skutočný a realistický cieľ projektu," vyjadril sa Sklenář. Podľa jeho slov, čo sa týka tvrdenia na tému ohodnotenia areálu, je ešte viac zavádzajúce a pre vlastníkov areálu prekvapujúce, ako to druhé. Hodnota majetku (pozemky aj budovy), ktorý má prostredníctvom projektu prejsť do 100% vlastníctva mesta, je určená úradným znaleckým posudkom. Obidvaja páni sa v septembri minulého roka na pracovnej skupine i na mestskom zastupiteľstve vyjadrili, že nespochybňujú validitu tohto posudku. Napriek tomu bol vtedy a ostáva ich názor, že kúpna cena musí byť podstatne vyššia. Toto stanovisko je v priamom rozpore s bežnou praxou, kedy znalecké posudky slúžia ako základ pre obojstranne akceptovateľnú dohodu.
zts1
"Pre preukázanie ústretového postoja vlastníka voči mestu môžem uviesť, že počas jednaní v septembri minulého roka, majiteľ areálu už poskytol mestu zľavy v celkovej hodnote vyše 400 mil. Sk. Týmto pánom sa to však stále máli a vyslovujú protiponuky na úrovni raz štvrtiny, raz tretiny alebo polovice znaleckej ceny. Určite aj nezainteresovaný čitateľ bude súhlasiť, že takúto zľavu je možné realisticky očakávať," povedal P. Sklenář a pokračoval: "Preto máme pocit, že sa tieto návrhy dávajú len ako zámienka na odmietnutie projektu a vytvorenie priestoru na alibistické výroky typu „vlastníci neprijali podmienky mesta“. Do rovnakej kategórie je možné zaradiť aj návrhy na zbúranie celej budovy a to s vážnou tvárou odborníka. A to najdôležitejšie na záver – náklady mesta budú maximálne 5% (max. 16 mil. Sk) z celkových oprávnených nákladov projektu nezávisle na tom, či kúpna cena za areál bude 10, 100 alebo 300 mil. Sk. Takže pravda je taká, že títo páni „bojujú“ za zníženie ceny za nehnuteľnosť, aj keď to mestskej pokladni neprinesie ani korunu. Názor na to, aké môžu byť ich motívy, nech si urobí každý sám."

nejde mi klávesnica na notebooku

sáčky do vysavače vorwerk kobold 131