дни можно забеременеть после месячных Na komisii o podpore zamestnanosti i realizácii R1

lístky do divadla Autor: Marta Kanalová <redakcia(at)gemerland.sk>, Téma: GEMERLAND TV, Zdroj: M.Kanalová, video: M. Trenka, Vydané dňa: 30. 03. 2009

ratovi zvezda buđenje sile trejler Na pôde okresného úradu v Rimavskej Sobote zasadala 27. marca Komisia územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva BBSK. Zaoberala sa aktuálnym stavom pozemkových úprav v Banskobystrickom kraji i ochranou poľnohospodárskeho pôdneho fondu pri územnoplánovacej činnosti.

„Hlavným cieľom zasadnutia je venovať sa problémom, ktoré sú v okrese. Vlani sme s prednostkou obvodného úradu Janou Uhrinovou pripravili materiál pre výjazdové zasadnutie vlády v Tisovci a chceme v tejto iniciatíve pokračovať. Pretože sa pripravuje nový územný plán, zbierame informácie od úradov, občanov mesta a podnikateľov,“ informoval nás vedúci odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia Vladimír Laššák. Na komisii rezonovala aj téma vysokej miery nezamestnanosti, ktorá sa opäť zvýšila kvôli kríze.

komisia
„Situácia nie je ľahká. Preto sa snažíme presadiť, aby do výstavby ciest boli zapojené hlavne firmy z oblasti, v ktorej sa buduje technická infraštruktúra. Pripravujeme rôzne projekty v spolupráci s úradmi práce. Dúfame že koncom prvej polovice tohto roka by sme požiadali o globálny grant. Mal by podporiť vzdelávanie a tvorbu zamestnanosti v našom kraji. Táto podpora sa bude týkať najmä malých a stredných podnikov, pretože tvoria viac ako 90 % zamestnanosti. Našu pozornosť však chceme zamerať aj na väčšie podniky,“ skonštatoval Laššák. Na zasadnutí komisie bol prítomný aj podpredseda BBSK a štátny tajomník ministerstva dopravy Dušan Švantner, ktorý situáciu nezamestnanosti priebežne sleduje.
komisia1
„Chcel by som vyzvať primátorov a starostov nielen v okrese Rimavská Sobota ale aj na Slovnesku, že majú možnosť ovplyvniť nezamestnanosť a to tak, že je veľa obcí a miest, ktoré majú voľné finančné zdroje. Práve teraz je obdobie, kedy by sme mali opravovať nehnuteľnosti, patriace samospráve. Na túto činnosť by sme mali využiť nezamestnaných,“ povedal Švantner.
komisia2
V súvislosti s realizáciou diaľnice R1 uviedol, že bolo na ňu vyčlenených 46 mld. Sk. Akonáhle začnú stavebné práce, nielen pri nich sa ľudia zamestnajú, ale aj pri obslužných činnostiach.

najlepší prípravok proti vypadávaniu vlasov

žiadosť o sociálny byt bratislava