internetový obchod s mobilmi Havarijný stav JUDO-telocvične a voľby riaditeľa CVČ

nechat někoho na holičkách Autor: Viliam Vaš <(at)>, Téma: Spravodajstvo, Zdroj: Viliam Vaš, poslanec Msz za KDH, Vydané dňa: 31. 03. 2009

zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů Na minulotýždňovom zasadnutí rady školy Centra voľného času–Relax Rimavská Sobota najviac rezonovali dva okruhy- oprava havarijného stavu telocvične džuda a budúca voľba riaditeľa, resp. riaditeľky tohto mládežníckeho zariadenia. V prvej veci je resumé jednoznačné: bude na rekonštrukciu postačovať z rozpočtu mesta vyčlenených 20 tis. Eur (600 tis. Sk)? A v druhej: stanovenie priebehu volieb a vystúpenia kandidátov.

V záplave silných tém takmer zanikla správa o činnosti CVČ za uplynulý rok 2008. Ale Relax, podľa riaditeľky CVČ E.Griesigerovej, sa mal i vlani čím pochváliť. Spomeňme len napr. úspechy krúžku tanečníkov moderných tancov, ktorí zo 16 súborov obsadili v okrese 1.miesto a ich mládežnícka rezerva na tej istej súťaži 4.miesto! O celoštátnych úspechoch a medzinárodných vystúpeniach folklórnych súborov Háj a Lieskovček všetci vedia, tak ako verejnosť pozná i všetky akcie a odbory činnosti CVČ v rámci nášho mesta. Medzi najaktívnejšie a najstabilnejšie činnosti patrí dlhodobo 14 športových oddelení (stolný tenis, džudo), technické krúžky (modelári), tanečníci všetkých vekových kategórií, dielne tvorivosti,

tabor1
EkoRelax so svojimi malými opatrovateľmi (napr. aj o takého nílskeho krokodíla). A nesmieme zabudnúť ani na fungujúci žiacky parlament. Veď 15 záujmových oblastí (14 technických a 1 prírodovedný), 239 členov v 54 rôznorodých krúžkoch (s účasťou 804 detí) a 102 členov v prevenčnej činnosti je dostatočnou zárukou upevnenia dobrého mena Relaxu. Usporiadaniu ešte väčšieho počtu kvalitných podujatí (za seba hovoria i tieto čísla: vlani 17 veľkých mestských a 21 príležitostných akcií s cca 1740 resp. v druhom prípade 840 účastníkov) bráni nízky rozpočet Centra, ktorý je okrem príspevkov členov a menších sponzorov hradený výhradne z príspevku mesta! A to ako vieme, tiež nemá veľmi na rozdávanie...
ekorelax
V ďalšej časti predstavila E.Rigóová program Relaxu na blížiace sa leto 2009. Tu zaznela pochvala zo strany prítomných členov rady na minulé letné tábory CVČ. Tie pod vedením skúsených vychovávateľov mali priaznivú odozvu v rodičovskej verejnosti. I tento rok sa pripravuje viacero turnusov letných mestských táborov s príťažlivým programom a lákavými názvami: Slnko-voda a pohoda, Rozprávkovým Malohontom a Gemerom, Poďte s nami do prírody, V zdravom tele zdravý duch. Tábory budú opäť pod gesciou overených pracovníkov Relaxu: A.Červienková, J.Lajgútová, D.Spišáková, V.Vaszily.
sutaz
A havarijný stav telocvične? Podľa šéftrénera džuda J.Svoreňa iba prechodné opatrenia (mechanické vystuženie steny oceľovou platňou a zaplátanie strechy) sú len núdzové. I keď sa momentálne v telocvični cvičí ani nezateká na tatami, predsa len dynamická zlomenina v základoch (podľa posudku statika) je mementom a potenciálnou hrozbou „nevybuchnutej sopky“ prúdiacej vody pod základmi telocvične! A táto je i príčinou pnutia a vychyľovania jednej zo stien, a tým aj k praskaniu strechy. Takže leto 2009 je hraničným termínom na kapitálové náklady aké sa vo vyše 20-ročnej telocvične zatiaľ neinvestovali.

druhý dych 2 séria 54

výpoveď z organizačných dôvodov a pn